Ke štíhlé postavě pomůže Adipex


Adipex je lék užívající se především při léčbě obezity. Efektivní látkou je fentermin, jenž působí coby tzv. anorektikum, tj. snižuje a potlačuje chuť k jídlu. Díky útlumu pocitu hladu je tak snadnější dodržení dietního omezení.
zelenina na šachovnici.jpg
Jedinec užívající Adipex nepociťuje natolik velkou spotřebu jídla, jako tomu bylo před zahájením užívání tobolek. Tím je tak usnadněna pomoc při dodržení konzumace jídel, tj. větší výdaj a nižší příjem potravy. Při užívání je snadnější dodržet snížený přísun energeticky hodnotných potravin. Zároveň jedinec není zesláblý, jako je tomu v případě držení nezdravě drastické diety, tím tak má dostatečnou sílu na nezbytnou pohybovou aktivitu, která je nepostradatelnou záležitostí ke snížení váhy.

Je zapotřebí mít na paměti, že jedině nižší příjem a vyšší výdaj zaručí účinek, že dojde ke spalování podkožního tuku a k hubnutí.
tvrdé tobolky.jpg

Potenciální nežádoucí účinky

Užívat tobolky lze pouze na přechodnou dobu. Optimální je užívání po dobu tří měsíců a poté opět na tři měsíce vysadit. Pokud by byl tento lék užíván nepřetržitě, může mít mnoho nežádoucích vlivů, jako je nespavost, pocit úzkosti, bolesti hlavy, závratě. Mezi další problémy spojené s dlouhodobým užíváním náleží bušení srdce, změna chuti, nucení na zvracení, návaly horka, sucho v ústech, zvýšení krevního tlaku, dýchací potíže apod.

Důležitá upozornění

Po dobu užívání je nutno nepít alkoholické nápoje. Ohledně dávkování je zapotřebí se striktně řídit doporučením výrobce, tj. jednu tobolku denně ráno při snídani. Užívají se tobolky celé a vždy je nutné zapít dostatečným množstvím tekutiny. Pouze v ojedinělých případech může lékař stanovit denní dávku na dvě tobolky. Přípravek se nesmí užívat ve večerních hodinách, neboť léčivá látka obsažená v tobolkách může způsobit nespavost a nervozitu.
zelenina u čínky.jpg
Obvyklá doba léčby se pohybuje od čtyři do šesti týdnů. Jak již bylo výše uvedeno, nesmí však překročit dobu tří měsíců.