Bez chladiče se vám motor může zadřít

Spalovací motory jsou z fyzikálního hlediska poměrně málo účelné pohony motorových vozidel. Stačí se nad tím zamyslet, když víte, že efektivita spalovacího procesu je pro samotný pohon vozidla ani ne poloviční, přibližně 35 procentní. Zbývající energie vzniklá spálením benzínové směsi v motoru uniká do okolního prostředí zcela nevyužitá. Pouze v zimním období jí zčásti využijeme pro topení ve vozidle, ale v létě rozhodně ne.

motor v autě

Nadbytečné teplo uvnitř motoru se musí někam co nejrychleji odvézt, a to je právě kámen úrazu, který komplikuje stavbu celého pohonného systému. Využívá se k tomu tzv. chladič, jehož konstrukce, resp. princip je znám již desítky let, již od počátku dvacátého století. Aby se teplo odvedlo od motoru velmi rychle a zároveň účelně v co největším objemu, předává se chladicí kapalině a ta proudí do chladiče.

automobilový motor

Chladič musí být zhotoven z kovu, který velmi rychle teplo z kapaliny převezme a předá jej do ovzduší. Možná vás napadá, že nejvhodnější bude slitina hliníku, a je tomu skutečně tak. Uvnitř chladičů se nachází hliníkové trubičky osazené hliníkovými lamelami, které zvětší plochu odváděného tepla, načež tento jednoduchý princip docela dobře funguje. Až do určité doby.

Funkce chladicího systému může být narušena jak kapalinou, která nebyla vyměněna v požadovaném intervalu, tak i samotným chladičem, který je v důsledku svého stáří již nedostatečně funkční. Problém chladičů ve vozidlech je ten, že je umístěn v přední části karosérie před motorem, a to zcela záměrně, aby proudící vzduch hliníkové lamely i kapalinu ochlazoval, jenže za tuto službu platí někdy drsnou daň v podobě poškození od odlétajících nečistot ze silnice, jako je zemina, kamení, kousky větví a další předměty, které se na vozovce mohou nacházet. A čím starší je vůz, tím větší pravděpodobnost, že bude zapotřebí chladič 5j0805588d vyměnit za nový kus.