Co je to svj

V různých oborech je používáno mnoho zkratek. U mnohých z nich nemá laik prakticky šanci poznat, co se pod nimi skrývá. V jiných případech je však vysvětlení poměrně jednoduché a mnoho lidí nejen z oboru ví, co znamenají. Typickým příkladem zde může být svj. Tato písmena najdeme často v katastru nemovitostí, zejména u bytů v panelových domech. Ačkoliv je totiž pravdou, že ty jsou dnes mnohdy v soukromém vlastnictví, stále ještě jsou součástí jedné budovy se společnými prostorami. A to musí být zohledněno. Zatímco dříve tuto situaci řešila bytová družstva, dnes, se vzestupem počtu bytů, které jsou v již zmíněném soukromém vlastnictví, ukázala jako nedostatečná. A právě proto byla ustanovena svj jako právní subjekty.

moderní panelákové sídliště

Tato zkratka jednoduše znamená Společenství vlastníků jednotek, tedy organizace, která sdružuje všechny vlastníky bytů v daném domě. Jejím hlavním cílem je řešit otázku společných prostor a domu jako celku. To však samozřejmě není tak jednoduché. Předně je potřeba zvolit předsedu, člověka, který bude svolávat a řídit schůze a který bude jednat s úřady a firmami. Také je nutné vyřešit odvody do fondu oprav, ze kterého se na všechny tyto záležitosti berou peníze.

starý typ paneláků

S tím také souvisí i výše odvodů do tohoto fondu. Mají všichni majitelé bytů platit stejnou částku, nebo se má její výše odvíjet od velikosti bytu? A jak vyřešit hlasovací práva? Má mít každý majitel jeden hlas, nebo se také mají počítat poměrně? Je jasné, že tento systém není ani zdaleka dokonalý. Vždy zde bude někdo, kdo je v nevýhodě, a skutečně férové řešení je prakticky nemožné. Ovšem je potřeba říci, že v současné situaci je to ten nejlepší způsob, který máme. Jistě, můžeme namítnout, že stále existují i bytová družstva, a je to pravda. Avšak jejich počet je minimální, neboť dostatečně nevyhovují současné bytové situaci, která dává důraz na osobní vlastnictví. Je tedy pravděpodobné, že během příštích zhruba deseti let zaniknou úplně.