Sedm dní „za školou“ se školou!


Záškoláctví je rozhodnÄ› jev, který není dobré vychvalovat. Ale být za Å¡kolou se svou vlastní Å¡kolou to je nÄ›co jiného! Å kola v přírodÄ› to je takové organizované jakoby záškoláctví. Ale příjemné a oblíbené. Å kola v přírodÄ› to je možnost jak si užít týden se svojí třídou uprostÅ™ed krásné přírody, daleko od průmyslových oblastí. Je to možnost, jak zažít hravé vyuÄování s naprosto uvolnÄ›nou atmosférou. Je to možnost, jak lépe poznat svoje Å¡kolní kamarády. Možnost bavit se pÅ™i fotbalu, volejbalu, badmintonu, stolním tenise a dalších sportovních a spoleÄenských hrách. Å kola v přírodÄ› je moc příjemné a moc užiteÄné záškoláctví!

Hola, škola v přírodě volá!

Milovníky přírody volají obvykle dálky, toulání a zpÄ›v u táborových ohňů. Jak ale vypadá kombinace Å¡koly a přírody? Kupodivu je to bezproblémový vztah. Å kola v přírodÄ› znamená Å¡kola dopoledne, příroda odpoledne! Å kola v přírodÄ› to je zabÄ›hnutá forma netradiÄního vyuÄování. VyuÄování v atraktivním prostÅ™edí, vyuÄování plného her a zábavy. Je to možnost poznat Å¡kolu z jiné stránky a sebe navzájem taky. Je to možnost, jak být s celou třídou i po vyuÄování. Hry, sportování, soutěžení, závodÄ›ní. To vÅ¡echno si můžete pÅ™edstavit, až uslyšíte, že Å¡kola v přírodÄ› volá!