Úsporky versus LED žárovky

21. 12. 2018 0 Comments

Kompaktní zářivky, jinými slovy „úsporky“, začaly dobývat svět ke konci 80. let minulého století. Ve své době představovaly vrchol technologické evoluce osvětlení domácností. Lidé je nakupovali ze zvědavosti, ale později převládla touha po úspoře elektrické energie, když se její cena začala zvedat. I přes vyšší počáteční investici se tato svítidla vyplatila, ale přece jen měla tato technologie k dokonalosti daleko.

svítidlo

Vývoj však pokročil a dnes jsou na trhu modely srovnatelné svými parametry s největším konkurentem – LED diodovými žárovkami, panely, trubicemi a pásky. I přes značný pokrok, který úsporky zaznamenaly, jsou však stále polovodiče ve výhodě. Vyjmenujme si nyní ty nejpodstatnější důvody, proč je tento specifický směr osvětlovací techniky na vzestupu:

Nulový náběh– i přesto, že dnes mají kompaktní zářivky elektronický předřadník a nepříjemné blikání pouhým okem již nezaznamenáte, přece jen nabíhají na plný výkon s určitou prodlevou.
Likvidace odpadu– problematická rtuť způsobuje značné obtíže při zpracování odpadu na recyklačních linkách. Zatímco polovodičové součástky žádnou rtuť neobsahují, v úsporkách je součástí luminoforu.

osvětlení

Pracovní doba– neboli životnost je u LED žárovek řádově vyšší, je to způsobeno samotnou technologií výroby, kdy diody zůstávají i po mnoha letech spolehlivým světelným zdrojem. Slabším článkem může být pouze napájecí transformátor.
Široká škála využití– polovodiče lze montovat do velice pestrého rozsahu výrobního programu. Na trhu jsou dnes běžně v prodeji pásky, panely, reflektory, žárovky, a to s různými paticemi a závity.

Výkon – LED reflektory se dnes již standardně montují do stožárů veřejného osvětlení a postupně vytlačují vysokotlaké výbojky. Jejich výkon je s nimi srovnatelný, výhodou je navíc škálovatelnost teploty chromatičnosti, což např. u sodíkových výbojek nelze provést.